Το ελλαγικό οξύ έχει αντιοξειδωτική, αντι-μεταλλαξιγόνο και αντικαρκινική δράση.  Μελέτες έχουν δείξει την αντικαρκινική δραστηριότητα σε καρκινικά κύτταρα του μαστού, οισοφάγου, δέρματος, εντέρου, προστάτη, και παγκρέατος.  Ειδικότερα, το ελλαγικό οξύ αποτρέπει την καταστροφή του Ρ53 γονιδίου από καρκινικά κύτταρα.  Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι το ελλαγικό οξύ προκαλεί απόπτωση (κυτταρικό θάνατο) σε καρκινικά κύτταρα.  Το ελλαγικό οξύ δεσμεύει μόρια που προκαλούν καρκίνο καθιστώντας τα ανενεργά.  Επιπλέον, το ελλαγικό οξύ έχει δείξει χημειοπροστατευτική επίδραση σε καρκίνους προκαλούμενοι από χημικά.